तेलंगाना में चाउ चाउ का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 22 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

1450 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

600.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

2000.00 रु./क्विंटल

तेलंगाना में चाउ चाउ का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
चाउ चाउ 22/06/2022 चाउ चाउ तेलंगाना बोवेनपल्ली 600.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चाउ चाउ 22/06/2022 चाउ चाउ तेलंगाना गुड़ीमलकपुर 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चाउ चाउ 21/06/2022 चाउ चाउ तेलंगाना गुड़ीमलकपुर 1000.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चाउ चाउ 20/06/2022 चाउ चाउ तेलंगाना गुड़ीमलकपुर 1000.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चाउ चाउ 18/06/2022 चाउ चाउ तेलंगाना गुड़ीमलकपुर 1200.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चाउ चाउ 02/06/2022 चाउ चाउ तेलंगाना गुड़ीमलकपुर 800.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चाउ चाउ 01/06/2022 चाउ चाउ तेलंगाना गुड़ीमलकपुर 1000.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चाउ चाउ 01/06/2022 चाउ चाउ तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चाउ चाउ 31/05/2022 चाउ चाउ तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चाउ चाउ 31/05/2022 चाउ चाउ तेलंगाना गुड़ीमलकपुर 1000.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चाउ चाउ 28/05/2022 चाउ चाउ तेलंगाना बोवेनपल्ली 800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चाउ चाउ 24/05/2022 चाउ चाउ तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चाउ चाउ 23/05/2022 चाउ चाउ तेलंगाना गुड़ीमलकपुर 1000.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चाउ चाउ 23/05/2022 चाउ चाउ तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चाउ चाउ 09/05/2022 चाउ चाउ तेलंगाना बोवेनपल्ली 1500.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चाउ चाउ 05/05/2022 चाउ चाउ तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चाउ चाउ 04/05/2022 चाउ चाउ तेलंगाना गुड़ीमलकपुर 800.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चाउ चाउ 28/04/2022 चाउ चाउ तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चाउ चाउ 27/04/2022 चाउ चाउ तेलंगाना गुड़ीमलकपुर 800.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चाउ चाउ 26/04/2022 चाउ चाउ तेलंगाना गुड़ीमलकपुर 1000.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP