सूरत में ग्वार फली का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 11:30 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 30 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

4374.44 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

800.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

11250.00 रु./क्विंटल

सूरत में ग्वार फली का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
ग्वार फली 30/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 3500.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार फली 27/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2500.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार फली 25/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 3250.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार फली 24/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2750.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार फली 23/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2750.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार फली 22/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2750.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार फली 21/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2750.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार फली 18/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2750.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार फली 17/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2750.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार फली 16/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2750.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार फली 15/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2250.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार फली 14/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2750.00 5250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार फली 13/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2250.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार फली 11/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2750.00 5250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार फली 10/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 3250.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार फली 09/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 3000.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार फली 08/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2500.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार फली 07/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2250.00 5250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार फली 06/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2750.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार फली 03/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2250.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP