त्रिपुरा में गाय का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 26 जून '22, 11:30 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 07 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

28333.33 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

10000.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

55000.00 रु./क्विंटल

त्रिपुरा में गाय का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
गाय 07/06/2022 गाय त्रिपुरा कुलाई 10000.00 24000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाय 24/05/2022 गाय त्रिपुरा मस्लि 20000.00 40000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाय 21/05/2022 गाय त्रिपुरा सोनामुरा 25000.00 55000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाय 14/05/2022 गाय त्रिपुरा सोनामुरा 32000.00 62000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाय 10/05/2022 गाय त्रिपुरा मस्लि 20000.00 40000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाय 26/04/2022 गाय त्रिपुरा मस्लि 20000.00 40000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाय 19/04/2022 गाय त्रिपुरा कुलाई 25000.00 45000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाय 19/04/2022 गाय त्रिपुरा मस्लि 20000.00 30000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाय 29/03/2022 गाय त्रिपुरा कुलाई 25000.00 37000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाय 22/03/2022 गाय त्रिपुरा कुलाई 25000.00 35000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाय 22/03/2022 गाय त्रिपुरा मस्लि 20000.00 40000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाय 15/03/2022 गाय त्रिपुरा कुलाई 30000.00 50000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाय 15/03/2022 गाय त्रिपुरा मस्लि 20000.00 40000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाय 22/02/2022 गाय त्रिपुरा मस्लि 20000.00 40000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाय 22/02/2022 गाय त्रिपुरा कुलाई 15000.00 32000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाय 15/02/2022 गाय त्रिपुरा कुलाई 12000.00 45000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाय 15/02/2022 गाय त्रिपुरा मस्लि 20000.00 40000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाय 08/02/2022 गाय त्रिपुरा कुलाई 20000.00 35000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाय 08/02/2022 गाय त्रिपुरा मस्लि 20000.00 40000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाय 25/01/2022 गाय त्रिपुरा कुलाई 12000.00 14000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP