गुजरात में लोबिया(वेग) का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 11:30 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 26 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

4866.25 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

3175.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

11000.00 रु./क्विंटल

गुजरात में लोबिया(वेग) का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
लोबिया(वेग) 26/06/2022 अन्य गुजरात मांडवी 3175.00 4005.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोबिया(वेग) 25/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 3250.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोबिया(वेग) 25/06/2022 अन्य गुजरात पादरा 5000.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोबिया(वेग) 24/06/2022 अन्य गुजरात पादरा 5000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोबिया(वेग) 24/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 3250.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोबिया(वेग) 23/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 3250.00 6500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोबिया(वेग) 23/06/2022 अन्य गुजरात पादरा 5000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोबिया(वेग) 22/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 3750.00 6500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोबिया(वेग) 22/06/2022 अन्य गुजरात पादरा 5000.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोबिया(वेग) 22/06/2022 अन्य गुजरात मांडवी 6455.00 7005.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोबिया(वेग) 21/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 3250.00 6250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोबिया(वेग) 21/06/2022 अन्य गुजरात पादरा 6000.00 6500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोबिया(वेग) 20/06/2022 अन्य गुजरात पादरा 5000.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोबिया(वेग) 18/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 3250.00 6500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोबिया(वेग) 18/06/2022 अन्य गुजरात पादरा 5000.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोबिया(वेग) 17/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 3000.00 6500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोबिया(वेग) 17/06/2022 अन्य गुजरात पादरा 5000.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोबिया(वेग) 16/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 3250.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोबिया(वेग) 16/06/2022 अन्य गुजरात पादरा 4500.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोबिया(वेग) 15/06/2022 अन्य गुजरात पादरा 4500.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP