पालमपुर में फ्रासबीन का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 2:10 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

5840.5 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

3800.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

8500.00 रु./क्विंटल

पालमपुर में फ्रासबीन का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
फ्रासबीन 25/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 6000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फ्रासबीन 24/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 6500.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फ्रासबीन 23/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 5500.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फ्रासबीन 22/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 5500.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फ्रासबीन 21/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 5500.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फ्रासबीन 20/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 5500.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फ्रासबीन 18/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 5500.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फ्रासबीन 17/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 5500.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फ्रासबीन 16/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 5000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फ्रासबीन 15/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 5000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फ्रासबीन 13/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 6500.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फ्रासबीन 10/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 6500.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फ्रासबीन 09/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 6500.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फ्रासबीन 08/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 6500.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फ्रासबीन 07/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 6500.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फ्रासबीन 03/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 6500.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फ्रासबीन 01/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 6400.00 6500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फ्रासबीन 31/05/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 6500.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फ्रासबीन 30/05/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 7000.00 8000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फ्रासबीन 28/05/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 7000.00 8000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP