सूरत में हरी मिर्च का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 11:30 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 30 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

4825.22 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

500.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

11000.00 रु./क्विंटल

सूरत में हरी मिर्च का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
हरी मिर्च 30/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 4250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 27/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 4250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 25/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 24/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 4250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 23/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1750.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 22/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 4250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 21/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 4300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 18/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 4250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 17/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 16/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 4300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 15/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2250.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 14/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1750.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 13/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 11/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 10/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 09/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1750.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 08/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 07/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 06/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 03/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1750.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP