आनंदनगर में खरबूजा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 08 अग. '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

₹1676.4/क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹1050.00/क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹3130.00/क्विंटल

खरबूजा का मंडी भाव आज का

कमोडिटी खरबूजा
औसत मूल्य

₹1676.4 /क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹1050 /क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹3130 /क्विंटल

आखिरी कीमत अपडेट:

25 जून '22

आनंदनगर में खरबूजा का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव
अधिकतम मंडी भाव
प्राप्त करे
खरबूजा 25/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश आनंदनगर Rs 1525.00 / Quintal Rs 1685.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 23/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश आनंदनगर Rs 1440.00 / Quintal Rs 1600.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 20/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश आनंदनगर Rs 1335.00 / Quintal Rs 1500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 18/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश आनंदनगर Rs 1325.00 / Quintal Rs 1485.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 17/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश आनंदनगर Rs 1285.00 / Quintal Rs 1445.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 15/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश आनंदनगर Rs 1235.00 / Quintal Rs 1400.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 14/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश आनंदनगर Rs 1225.00 / Quintal Rs 1385.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 13/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश आनंदनगर Rs 1240.00 / Quintal Rs 1400.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 09/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश आनंदनगर Rs 1120.00 / Quintal Rs 1300.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 08/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश आनंदनगर Rs 1100.00 / Quintal Rs 1285.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 07/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश आनंदनगर Rs 1100.00 / Quintal Rs 1290.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 03/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश आनंदनगर Rs 1075.00 / Quintal Rs 1250.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 01/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश आनंदनगर Rs 1100.00 / Quintal Rs 1300.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 31/05/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश आनंदनगर Rs 1120.00 / Quintal Rs 1300.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 30/05/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश आनंदनगर Rs 1100.00 / Quintal Rs 1255.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 29/05/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश आनंदनगर Rs 1070.00 / Quintal Rs 1235.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 25/05/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश आनंदनगर Rs 1100.00 / Quintal Rs 1275.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 24/05/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश आनंदनगर Rs 1100.00 / Quintal Rs 1285.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 23/05/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश आनंदनगर Rs 1120.00 / Quintal Rs 1300.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 19/05/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश आनंदनगर Rs 1140.00 / Quintal Rs 1325.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट

Latest Leads From Sellers

Latest Leads From Buyers

बार बार पूछने वाले प्रश्न