देवरिया में खरबूजा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 16 अग. '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 29 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

₹1412.45/क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹1150.00/क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹2270.00/क्विंटल

खरबूजा का मंडी भाव आज का

कमोडिटी खरबूजा
औसत मूल्य

₹1412.45 /क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹1150 /क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹2270 /क्विंटल

आखिरी कीमत अपडेट:

29 जून '22

देवरिया में खरबूजा का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव
अधिकतम मंडी भाव
प्राप्त करे
खरबूजा 29/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश देवरिया Rs 1540.00 / Quintal Rs 1560.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 28/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश देवरिया Rs 1540.00 / Quintal Rs 1555.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 27/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश देवरिया Rs 1525.00 / Quintal Rs 1550.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 25/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश देवरिया Rs 1500.00 / Quintal Rs 1520.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 24/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश देवरिया Rs 1485.00 / Quintal Rs 1510.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 23/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश देवरिया Rs 1500.00 / Quintal Rs 1520.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 22/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश देवरिया Rs 1440.00 / Quintal Rs 1450.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 21/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश देवरिया Rs 1425.00 / Quintal Rs 1450.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 20/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश देवरिया Rs 1410.00 / Quintal Rs 1430.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 18/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश देवरिया Rs 1370.00 / Quintal Rs 1385.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 17/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश देवरिया Rs 1350.00 / Quintal Rs 1370.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 16/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश देवरिया Rs 1325.00 / Quintal Rs 1350.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 15/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश देवरिया Rs 1310.00 / Quintal Rs 1335.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 14/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश देवरिया Rs 1310.00 / Quintal Rs 1335.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 10/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश देवरिया Rs 1245.00 / Quintal Rs 1260.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 09/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश देवरिया Rs 1225.00 / Quintal Rs 1240.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 08/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश देवरिया Rs 1210.00 / Quintal Rs 1220.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 07/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश देवरिया Rs 1200.00 / Quintal Rs 1220.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 06/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश देवरिया Rs 1200.00 / Quintal Rs 1220.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 03/06/2022 खरबूजा उत्तर प्रदेश देवरिया Rs 1190.00 / Quintal Rs 1210.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट

Latest Leads From Sellers

Latest Leads From Buyers

बार बार पूछने वाले प्रश्न