गुजरात में कंटोला का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 26 जून '22, 2:10 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

7500 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

4000.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

11000.00 रु./क्विंटल

गुजरात में कंटोला का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
कंटोला 25/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 4000.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कंटोला 23/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 3500.00 10750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कंटोला 22/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 4000.00 10500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कंटोला 18/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 4000.00 10500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कंटोला 17/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 4000.00 10500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कंटोला 16/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 4000.00 10500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कंटोला 15/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 5000.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कंटोला 10/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 9000.00 12000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कंटोला 07/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 5000.00 12500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कंटोला 06/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 5000.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कंटोला 03/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 5000.00 14000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कंटोला 02/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 5000.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कंटोला 01/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 5250.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कंटोला 31/05/2022 अन्य गुजरात सूरत 5000.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कंटोला 30/05/2022 अन्य गुजरात सूरत 5000.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कंटोला 28/05/2022 अन्य गुजरात सूरत 5000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कंटोला 27/05/2022 अन्य गुजरात सूरत 5000.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कंटोला 25/05/2022 अन्य गुजरात सूरत 5000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कंटोला 10/05/2022 अन्य गुजरात सूरत 4000.00 6250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कंटोला 09/05/2022 अन्य गुजरात सूरत 4000.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP