महाराष्ट्र में लीची का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 24 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

10000 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

8000.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

12000.00 रु./क्विंटल

महाराष्ट्र में लीची का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
लीची 24/06/2022 अन्य महाराष्ट्र फल बाजार 8000.00 12000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लीची 23/06/2022 अन्य महाराष्ट्र फल बाजार 7000.00 14000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लीची 21/06/2022 अन्य महाराष्ट्र फल बाजार 7000.00 14000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लीची 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र फल बाजार 7000.00 15000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लीची 17/06/2022 अन्य महाराष्ट्र फल बाजार 7000.00 15000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लीची 16/06/2022 अन्य महाराष्ट्र फल बाजार 7000.00 15000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लीची 15/06/2022 अन्य महाराष्ट्र फल बाजार 7000.00 14000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लीची 14/06/2022 अन्य महाराष्ट्र फल बाजार 8000.00 15000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लीची 13/06/2022 अन्य महाराष्ट्र फल बाजार 9000.00 16000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लीची 10/06/2022 अन्य महाराष्ट्र फल बाजार 8000.00 15000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लीची 09/06/2022 अन्य महाराष्ट्र फल बाजार 9000.00 16000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लीची 08/06/2022 अन्य महाराष्ट्र फल बाजार 9000.00 17000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लीची 01/06/2022 अन्य महाराष्ट्र फल बाजार 8000.00 16000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लीची 31/05/2022 अन्य महाराष्ट्र फल बाजार 8000.00 16000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लीची 27/05/2022 अन्य महाराष्ट्र फल बाजार 7000.00 14000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लीची 26/05/2022 अन्य महाराष्ट्र फल बाजार 7000.00 15000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लीची 25/05/2022 अन्य महाराष्ट्र फल बाजार 7000.00 16000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लीची 24/05/2022 अन्य महाराष्ट्र फल बाजार 7500.00 17500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लीची 23/05/2022 अन्य महाराष्ट्र फल बाजार 8000.00 18000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP