ए लोट का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 26 जून '22, 2:10 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
गेहूं 25/06/2022 मीडियम मध्य प्रदेश ए लोट 1800.00 1950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लहसुन 19/06/2022 देसी मध्य प्रदेश ए लोट 200.00 2600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 19/06/2022 पीला मध्य प्रदेश ए लोट 6200.00 6700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 19/06/2022 मीडियम मध्य प्रदेश ए लोट 1780.00 1980.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 16/06/2022 मीडियम मध्य प्रदेश ए लोट 1960.00 2050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 12/06/2022 मीडियम मध्य प्रदेश ए लोट 1930.00 1935.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 09/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश ए लोट 1800.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 09/05/2022 मीडियम मध्य प्रदेश ए लोट 2100.00 2190.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 03/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश ए लोट 4200.00 4200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 03/05/2022 मीडियम मध्य प्रदेश ए लोट 2050.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लहसुन 20/03/2022 देसी मध्य प्रदेश ए लोट 1570.00 3801.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 20/03/2022 पीला मध्य प्रदेश ए लोट 7000.00 7600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 20/03/2022 मीडियम मध्य प्रदेश ए लोट 1881.00 2250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 12/03/2022 अन्य मध्य प्रदेश ए लोट 5800.00 6566.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 12/03/2022 पीला मध्य प्रदेश ए लोट 6900.00 7735.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 12/03/2022 मीडियम मध्य प्रदेश ए लोट 2097.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 18/02/2022 अन्य मध्य प्रदेश ए लोट 5810.00 5910.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 18/02/2022 अन्य मध्य प्रदेश ए लोट 6780.00 6780.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लहसुन 25/01/2022 देसी मध्य प्रदेश ए लोट 300.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 25/01/2022 अन्य मध्य प्रदेश ए लोट 1700.00 1741.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP