अहेरी का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
मटकी 18/04/2022 अन्य महाराष्ट्र अहेरी 7000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटकी 16/04/2022 अन्य महाराष्ट्र अहेरी 7000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 12/04/2022 अन्य महाराष्ट्र अहेरी 7000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ज्वार 12/04/2022 अन्य महाराष्ट्र अहेरी 2500.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 31/03/2022 अन्य महाराष्ट्र अहेरी 5000.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 30/03/2022 अन्य महाराष्ट्र अहेरी 4500.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 29/03/2022 अन्य महाराष्ट्र अहेरी 4800.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 15/03/2022 अन्य महाराष्ट्र अहेरी 5000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 12/03/2022 अन्य महाराष्ट्र अहेरी 5000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 05/03/2022 अन्य महाराष्ट्र अहेरी 6500.00 6500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 03/03/2022 अन्य महाराष्ट्र अहेरी 2000.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 02/03/2022 अन्य महाराष्ट्र अहेरी 5000.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 28/02/2022 अन्य महाराष्ट्र अहेरी 4000.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 26/02/2022 अन्य महाराष्ट्र अहेरी 4500.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 26/02/2022 अन्य महाराष्ट्र अहेरी 1940.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 23/02/2022 अन्य महाराष्ट्र अहेरी 4000.00 4700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 23/02/2022 हरा (होल ) महाराष्ट्र अहेरी 7200.00 7500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 22/02/2022 अन्य महाराष्ट्र अहेरी 4050.00 4700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP