अकालतारा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 22/06/2022 धान मीडियम छत्तीसगढ़ अकालतारा 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 21/06/2022 धान मीडियम छत्तीसगढ़ अकालतारा 1400.00 1440.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 20/06/2022 धान मीडियम छत्तीसगढ़ अकालतारा 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 16/06/2022 धान मीडियम छत्तीसगढ़ अकालतारा 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 15/06/2022 धान मीडियम छत्तीसगढ़ अकालतारा 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 13/06/2022 धान मीडियम छत्तीसगढ़ अकालतारा 1390.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 11/06/2022 धान मीडियम छत्तीसगढ़ अकालतारा 1390.00 1390.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 10/06/2022 धान मीडियम छत्तीसगढ़ अकालतारा 1350.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 09/06/2022 धान मीडियम छत्तीसगढ़ अकालतारा 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 08/06/2022 धान मीडियम छत्तीसगढ़ अकालतारा 1350.00 1350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 31/05/2022 धान मीडियम छत्तीसगढ़ अकालतारा 1350.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 30/05/2022 धान मीडियम छत्तीसगढ़ अकालतारा 1350.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 28/05/2022 धान मीडियम छत्तीसगढ़ अकालतारा 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 27/05/2022 धान मीडियम छत्तीसगढ़ अकालतारा 1350.00 1380.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 26/05/2022 धान मीडियम छत्तीसगढ़ अकालतारा 1380.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 25/05/2022 धान मीडियम छत्तीसगढ़ अकालतारा 1370.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 24/05/2022 धान मीडियम छत्तीसगढ़ अकालतारा 1350.00 1390.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 23/05/2022 धान मीडियम छत्तीसगढ़ अकालतारा 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 19/05/2022 धान मीडियम छत्तीसगढ़ अकालतारा 1390.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 18/05/2022 धान मीडियम छत्तीसगढ़ अकालतारा 1390.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP