अमंगल का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 26 जून '22, 2:10 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 21/06/2022 1001 तेलंगाना अमंगल 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 20/06/2022 1001 तेलंगाना अमंगल 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 19/06/2022 1001 तेलंगाना अमंगल 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 15/06/2022 1001 तेलंगाना अमंगल 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 07/06/2022 1001 तेलंगाना अमंगल 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 25/05/2022 1001 तेलंगाना अमंगल 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 18/05/2022 1001 तेलंगाना अमंगल 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 02/05/2022 1001 तेलंगाना अमंगल 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 01/05/2022 1001 तेलंगाना अमंगल 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 29/04/2022 1001 तेलंगाना अमंगल 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/04/2022 1001 तेलंगाना अमंगल 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 19/04/2022 1001 तेलंगाना अमंगल 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 18/04/2022 1001 तेलंगाना अमंगल 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 17/04/2022 1001 तेलंगाना अमंगल 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 13/04/2022 1001 तेलंगाना अमंगल 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 11/04/2022 1001 तेलंगाना अमंगल 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 31/03/2022 1001 तेलंगाना अमंगल 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 30/03/2022 1001 तेलंगाना अमंगल 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 29/03/2022 1001 तेलंगाना अमंगल 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 28/03/2022 1001 तेलंगाना अमंगल 1940.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP