अमिरगढ़ का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
बाजरा (कम्बु) 23/06/2022 हाइब्रिड गुजरात अमिरगढ़ 2065.00 2125.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 23/06/2022 अन्य गुजरात अमिरगढ़ 4120.00 4140.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 23/06/2022 अरंडी बीज गुजरात अमिरगढ़ 7075.00 7130.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 23/06/2022 हाइब्रिड गुजरात अमिरगढ़ 5625.00 6495.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार बीज 23/06/2022 अन्य गुजरात अमिरगढ़ 4755.00 5200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 23/06/2022 अन्य गुजरात अमिरगढ़ 5755.00 5755.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
राजगीर 23/06/2022 अन्य गुजरात अमिरगढ़ 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 23/06/2022 147 एवरेज गुजरात अमिरगढ़ 2300.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 15/06/2022 हाइब्रिड गुजरात अमिरगढ़ 2005.00 2050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 15/06/2022 अरंडी बीज गुजरात अमिरगढ़ 7400.00 7400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 15/06/2022 हाइब्रिड गुजरात अमिरगढ़ 4955.00 6120.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 15/06/2022 अन्य गुजरात अमिरगढ़ 6150.00 6150.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सौंफ 15/06/2022 सोंफ गुजरात अमिरगढ़ 11300.00 11500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 15/06/2022 147 एवरेज गुजरात अमिरगढ़ 2100.00 2175.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 09/06/2022 हाइब्रिड गुजरात अमिरगढ़ 2075.00 2155.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 09/06/2022 अरंडी बीज गुजरात अमिरगढ़ 7350.00 7435.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 09/06/2022 हाइब्रिड गुजरात अमिरगढ़ 5075.00 5680.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सौंफ 09/06/2022 सोंफ गुजरात अमिरगढ़ 10075.00 14850.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 09/06/2022 147 एवरेज गुजरात अमिरगढ़ 2000.00 2455.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 07/06/2022 हाइब्रिड गुजरात अमिरगढ़ 2025.00 2070.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP