अम्मूर का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 26 जून '22, 11:30 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 24/06/2022 ADT 37 तमिलनाडु अम्मूर 1523.00 1823.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 24/06/2022 अन्य तमिलनाडु अम्मूर 1025.00 1484.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 24/06/2022 सोना तमिलनाडु अम्मूर 1835.00 2276.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 23/06/2022 ADT 37 तमिलनाडु अम्मूर 1491.00 1796.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 23/06/2022 अन्य तमिलनाडु अम्मूर 1479.00 1564.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 23/06/2022 सोना तमिलनाडु अम्मूर 1944.00 2252.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/06/2022 ADT 37 तमिलनाडु अम्मूर 1679.00 1759.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/06/2022 अन्य तमिलनाडु अम्मूर 1461.00 1545.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/06/2022 सोना तमिलनाडु अम्मूर 1945.00 2185.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 20/06/2022 ADT 37 तमिलनाडु अम्मूर 1333.00 1816.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 20/06/2022 अन्य तमिलनाडु अम्मूर 1381.00 1511.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 20/06/2022 सोना तमिलनाडु अम्मूर 1584.00 2240.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 17/06/2022 ADT 37 तमिलनाडु अम्मूर 1354.00 1765.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 17/06/2022 अन्य तमिलनाडु अम्मूर 1320.00 1333.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 17/06/2022 सोना तमिलनाडु अम्मूर 1597.00 2141.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 16/06/2022 ADT 37 तमिलनाडु अम्मूर 1479.00 1711.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 16/06/2022 सोना तमिलनाडु अम्मूर 1795.00 2171.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 15/06/2022 ADT 37 तमिलनाडु अम्मूर 1488.00 1764.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 15/06/2022 अन्य तमिलनाडु अम्मूर 1475.00 1488.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 15/06/2022 सोना तमिलनाडु अम्मूर 1119.00 2076.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP