अनाजगांव का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 03 जुल. '22, 6:10 शाम

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
अरहर 29/06/2022 अन्य महाराष्ट्र अनाजगांव 5500.00 6650.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 29/06/2022 अन्य महाराष्ट्र अनाजगांव 3800.00 4411.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 29/06/2022 पीला महाराष्ट्र अनाजगांव 5500.00 6200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 21/06/2022 अन्य महाराष्ट्र अनाजगांव 1700.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 19/06/2022 अन्य महाराष्ट्र अनाजगांव 5500.00 6350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 19/06/2022 अन्य महाराष्ट्र अनाजगांव 3800.00 4400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 19/06/2022 पीला महाराष्ट्र अनाजगांव 5000.00 6500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 18/06/2022 अन्य महाराष्ट्र अनाजगांव 1600.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 31/05/2022 अन्य महाराष्ट्र अनाजगांव 1700.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 28/05/2022 अन्य महाराष्ट्र अनाजगांव 1700.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 24/05/2022 अन्य महाराष्ट्र अनाजगांव 1700.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 21/05/2022 अन्य महाराष्ट्र अनाजगांव 1700.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 23/04/2022 अन्य महाराष्ट्र अनाजगांव 1700.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 27/03/2022 अन्य महाराष्ट्र अनाजगांव 5500.00 6500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 27/03/2022 अन्य महाराष्ट्र अनाजगांव 4000.00 4850.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 27/03/2022 पीला महाराष्ट्र अनाजगांव 6000.00 7250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 26/03/2022 अन्य महाराष्ट्र अनाजगांव 1600.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 15/03/2022 अन्य महाराष्ट्र अनाजगांव 1700.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 12/03/2022 अन्य महाराष्ट्र अनाजगांव 1600.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 02/03/2022 अन्य महाराष्ट्र अनाजगांव 6000.00 6600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP