अंगुल (जरपदा) का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 6:10 शाम

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
केला - हरा 15/03/2022 अन्य ओडिशा अंगुल (जरपदा) 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 15/03/2022 अन्य ओडिशा अंगुल (जरपदा) 3000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 15/03/2022 अन्य ओडिशा अंगुल (जरपदा) 3000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 15/03/2022 अन्य ओडिशा अंगुल (जरपदा) 3000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खीरा 15/03/2022 अन्य ओडिशा अंगुल (जरपदा) 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लहसुन 15/03/2022 अन्य ओडिशा अंगुल (जरपदा) 4000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अदरक (सूखा) 15/03/2022 अन्य ओडिशा अंगुल (जरपदा) 4000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 15/03/2022 अन्य ओडिशा अंगुल (जरपदा) 4000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 15/03/2022 अन्य ओडिशा अंगुल (जरपदा) 3000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पपीता (कच्चा) 15/03/2022 अन्य ओडिशा अंगुल (जरपदा) 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 15/03/2022 अन्य ओडिशा अंगुल (जरपदा) 1500.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कद्दू 15/03/2022 अन्य ओडिशा अंगुल (जरपदा) 1000.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 15/03/2022 अन्य ओडिशा अंगुल (जरपदा) 1500.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 06/03/2022 अन्य ओडिशा अंगुल (जरपदा) 3000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 06/03/2022 अन्य ओडिशा अंगुल (जरपदा) 3000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 06/03/2022 अन्य ओडिशा अंगुल (जरपदा) 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 06/03/2022 अन्य ओडिशा अंगुल (जरपदा) 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लहसुन 06/03/2022 अन्य ओडिशा अंगुल (जरपदा) 4000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अदरक (सूखा) 06/03/2022 अन्य ओडिशा अंगुल (जरपदा) 4000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 06/03/2022 अन्य ओडिशा अंगुल (जरपदा) 4000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP