आरमोरी का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 25/06/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी 2325.00 2325.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 24/06/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी 2400.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/06/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी 2350.00 2350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी 2400.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 15/06/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी 2400.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 14/06/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी 2325.00 2325.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 30/05/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी 2300.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 25/05/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी 2250.00 2250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 21/05/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी 2300.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 18/05/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी 2360.00 2360.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 14/05/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी 2300.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 10/05/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी 2250.00 2250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 06/05/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी 2250.00 2250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 30/04/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी 2250.00 2250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 26/04/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी 2190.00 2190.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/04/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी 2350.00 2350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 20/04/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी 2100.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 12/04/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी 2300.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 31/03/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी 2200.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 29/03/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी 2190.00 2190.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP