आरमोरी (देसाईगंज) का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 6:10 शाम

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 19/06/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी (देसाईगंज) 1350.00 1900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 11/06/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी (देसाईगंज) 1300.00 1750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 09/06/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी (देसाईगंज) 1300.00 1750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 08/06/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी (देसाईगंज) 1200.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 04/06/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी (देसाईगंज) 1000.00 1750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 01/06/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी (देसाईगंज) 1200.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 31/05/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी (देसाईगंज) 10000.00 21000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 30/05/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी (देसाईगंज) 1250.00 1850.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 28/05/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी (देसाईगंज) 1300.00 1780.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 26/05/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी (देसाईगंज) 1250.00 1750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 10/05/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी (देसाईगंज) 8500.00 20500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 05/05/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी (देसाईगंज) 8500.00 20500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 26/04/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी (देसाईगंज) 6000.00 22000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 12/04/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी (देसाईगंज) 6000.00 25000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 29/03/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी (देसाईगंज) 6000.00 26000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 22/03/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी (देसाईगंज) 6500.00 25000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 15/03/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी (देसाईगंज) 8000.00 21500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 08/03/2022 अन्य महाराष्ट्र आरमोरी (देसाईगंज) 13000.00 23500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP