अशोकनगर का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
गेहूं 20/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश अशोकनगर 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 13/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश अशोकनगर 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 02/06/2022 देसी (संपूर्ण) मध्य प्रदेश अशोकनगर 3100.00 4318.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
काला चना (उड़द बीन्स) 02/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश अशोकनगर 2970.00 4135.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धनिये के बीज 02/06/2022 धनिये के बीज मध्य प्रदेश अशोकनगर 6000.00 10460.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाख (तेओरा) 02/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश अशोकनगर 2600.00 2830.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मसूर (साबुत) 02/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश अशोकनगर 5844.00 6304.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 02/06/2022 सरसों (काला) मध्य प्रदेश अशोकनगर 5200.00 6340.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर (सूखा) 02/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश अशोकनगर 3300.00 3984.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 02/06/2022 सोयाबीन मध्य प्रदेश अशोकनगर 3700.00 6900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 02/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश अशोकनगर 1865.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 02/06/2022 शरबती मध्य प्रदेश अशोकनगर 2210.00 3535.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 24/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश अशोकनगर 2100.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 19/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश अशोकनगर 2100.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 18/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश अशोकनगर 2100.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 17/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश अशोकनगर 2100.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 13/05/2022 देसी (संपूर्ण) मध्य प्रदेश अशोकनगर 4396.00 4650.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धनिये के बीज 13/05/2022 धनिये के बीज मध्य प्रदेश अशोकनगर 3230.00 11825.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाख (तेओरा) 13/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश अशोकनगर 2600.00 2961.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मसूर (साबुत) 13/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश अशोकनगर 5945.00 6239.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP