अष्टी (करंजा) का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
अरहर 21/06/2022 अन्य महाराष्ट्र अष्टी (करंजा) 5000.00 5750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 21/06/2022 अन्य महाराष्ट्र अष्टी (करंजा) 4000.00 4200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 21/06/2022 पीला महाराष्ट्र अष्टी (करंजा) 5800.00 6200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 21/06/2022 अन्य महाराष्ट्र अष्टी (करंजा) 1900.00 2050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 19/06/2022 अन्य महाराष्ट्र अष्टी (करंजा) 5000.00 6540.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 14/06/2022 अन्य महाराष्ट्र अष्टी (करंजा) 5000.00 5605.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 14/06/2022 अन्य महाराष्ट्र अष्टी (करंजा) 4000.00 4265.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 14/06/2022 पीला महाराष्ट्र अष्टी (करंजा) 6000.00 6580.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 14/06/2022 अन्य महाराष्ट्र अष्टी (करंजा) 1900.00 2050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 13/06/2022 अन्य महाराष्ट्र अष्टी (करंजा) 5000.00 5600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 13/06/2022 अन्य महाराष्ट्र अष्टी (करंजा) 3900.00 4170.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 13/06/2022 पीला महाराष्ट्र अष्टी (करंजा) 6000.00 6600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 13/06/2022 अन्य महाराष्ट्र अष्टी (करंजा) 1900.00 2050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 10/06/2022 अन्य महाराष्ट्र अष्टी (करंजा) 5000.00 5670.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 10/06/2022 अन्य महाराष्ट्र अष्टी (करंजा) 3900.00 4160.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 10/06/2022 पीला महाराष्ट्र अष्टी (करंजा) 6000.00 6650.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 10/06/2022 अन्य महाराष्ट्र अष्टी (करंजा) 1900.00 2055.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 01/06/2022 अन्य महाराष्ट्र अष्टी (करंजा) 5000.00 5660.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 01/06/2022 अन्य महाराष्ट्र अष्टी (करंजा) 4000.00 4235.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 01/06/2022 अन्य महाराष्ट्र अष्टी (करंजा) 5800.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP