बछरांवा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 6:10 शाम

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 30/06/2022 सामान्य उत्तर प्रदेश बछरांवा 2100.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 29/06/2022 सामान्य उत्तर प्रदेश बछरांवा 2080.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 29/06/2022 सामान्य उत्तर प्रदेश बछरांवा 1800.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 29/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश बछरांवा 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 28/06/2022 सामान्य उत्तर प्रदेश बछरांवा 2040.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 28/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश बछरांवा 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 27/06/2022 सामान्य उत्तर प्रदेश बछरांवा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 27/06/2022 सामान्य उत्तर प्रदेश बछरांवा 1800.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 27/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश बछरांवा 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 25/06/2022 सामान्य उत्तर प्रदेश बछरांवा 1960.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 25/06/2022 सामान्य उत्तर प्रदेश बछरांवा 1750.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 25/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश बछरांवा 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 24/06/2022 सामान्य उत्तर प्रदेश बछरांवा 2000.00 2050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 24/06/2022 सामान्य उत्तर प्रदेश बछरांवा 1800.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 24/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश बछरांवा 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 23/06/2022 सामान्य उत्तर प्रदेश बछरांवा 1800.00 2050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 23/06/2022 सामान्य उत्तर प्रदेश बछरांवा 1800.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 23/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश बछरांवा 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/06/2022 सामान्य उत्तर प्रदेश बछरांवा 1900.00 2050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 21/06/2022 सामान्य उत्तर प्रदेश बछरांवा 1750.00 1850.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP