बारामती का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 6:10 शाम

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
मूंगफली 15/03/2022 अन्य महाराष्ट्र बारामती 5201.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 15/03/2022 पीला महाराष्ट्र बारामती 6200.00 7080.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सूरजमुखी 15/03/2022 अन्य महाराष्ट्र बारामती 7100.00 7111.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गुड़ 18/02/2022 अन्य महाराष्ट्र बारामती 3000.00 3400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 11/02/2022 अन्य महाराष्ट्र बारामती 5100.00 5600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 11/02/2022 पीला महाराष्ट्र बारामती 5270.00 6275.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सूरजमुखी 11/02/2022 अन्य महाराष्ट्र बारामती 5251.00 6352.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 04/02/2022 अन्य महाराष्ट्र बारामती 4800.00 5150.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 04/02/2022 पीला महाराष्ट्र बारामती 5200.00 6166.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सूरजमुखी 04/02/2022 अन्य महाराष्ट्र बारामती 5100.00 6071.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 28/01/2022 अन्य महाराष्ट्र बारामती 4211.00 5300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गुड़ 28/01/2022 अन्य महाराष्ट्र बारामती 3000.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 28/01/2022 पीला महाराष्ट्र बारामती 5500.00 6025.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सूरजमुखी 28/01/2022 अन्य महाराष्ट्र बारामती 4500.00 6151.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 20/01/2022 अन्य महाराष्ट्र बारामती 1300.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 20/01/2022 कल्याण महाराष्ट्र बारामती 1900.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 20/01/2022 महाराष्ट्र 2189 महाराष्ट्र बारामती 2000.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गुड़ 14/01/2022 अन्य महाराष्ट्र बारामती 3628.00 3650.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP