बरारा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 11:30 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
केला 24/06/2022 अन्य हरियाणा बरारा 2200.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 24/06/2022 अन्य हरियाणा बरारा 1400.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 24/06/2022 अन्य हरियाणा बरारा 700.00 800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोकी 24/06/2022 अन्य हरियाणा बरारा 1200.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 24/06/2022 अन्य हरियाणा बरारा 1200.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पत्ता गोभी 24/06/2022 अन्य हरियाणा बरारा 800.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शिमला मिर्च 24/06/2022 अन्य हरियाणा बरारा 1000.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गोभी 24/06/2022 अन्य हरियाणा बरारा 1500.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरवी 24/06/2022 आलुकी हरियाणा बरारा 1000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धनिये के पत्ते 24/06/2022 धनिया हरियाणा बरारा 1000.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खीरा 24/06/2022 अन्य हरियाणा बरारा 800.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फ्रासबीन 24/06/2022 अन्य हरियाणा बरारा 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लहसुन 24/06/2022 एवरेज हरियाणा बरारा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अदरक (हरा) 24/06/2022 हरी अदरक हरियाणा बरारा 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 24/06/2022 अन्य हरियाणा बरारा 1500.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
नींबू 24/06/2022 अन्य हरियाणा बरारा 1000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आम 24/06/2022 अन्य हरियाणा बरारा 1000.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मौसम्बी 24/06/2022 अन्य हरियाणा बरारा 4320.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 24/06/2022 अन्य हरियाणा बरारा 1400.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनानास 24/06/2022 अन्य हरियाणा बरारा 3000.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP