बरसोई का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 28 जून '22, 2:10 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
बैंगन 20/06/2022 बैंगन बिहार बरसोई 2200.00 2600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 20/06/2022 प्याज बिहार बरसोई 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 20/06/2022 आलू बिहार बरसोई 1800.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 13/06/2022 प्याज बिहार बरसोई 1800.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 13/06/2022 आलू बिहार बरसोई 1900.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 11/06/2022 प्याज बिहार बरसोई 1800.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 11/06/2022 आलू बिहार बरसोई 2000.00 2600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 29/04/2022 बैंगन बिहार बरसोई 3000.00 3300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 29/04/2022 प्याज बिहार बरसोई 1200.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 29/04/2022 आलू बिहार बरसोई 1100.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 29/04/2022 टमाटर बिहार बरसोई 1500.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 19/04/2022 टमाटर बिहार बरसोई 1200.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 19/04/2022 बैंगन बिहार बरसोई 1250.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 19/04/2022 प्याज बिहार बरसोई 1000.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 19/04/2022 आलू बिहार बरसोई 1000.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 30/03/2022 बैंगन बिहार बरसोई 1200.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गोभी 30/03/2022 गोभी बिहार बरसोई 2100.00 2350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 30/03/2022 आलू बिहार बरसोई 1100.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 30/03/2022 टमाटर बिहार बरसोई 1050.00 1350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 17/03/2022 बैंगन बिहार बरसोई 2300.00 2600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP