बरवाला (हिसार) का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 28 जून '22, 2:10 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
भिंडी 27/06/2022 अन्य हरियाणा बरवाला (हिसार) 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोकी 27/06/2022 अन्य हरियाणा बरवाला (हिसार) 1000.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 27/06/2022 अन्य हरियाणा बरवाला (हिसार) 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शिमला मिर्च 27/06/2022 शिमला मिर्च हरियाणा बरवाला (हिसार) 2500.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गोभी 27/06/2022 अन्य हरियाणा बरवाला (हिसार) 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चीकू 27/06/2022 अन्य हरियाणा बरवाला (हिसार) 4000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खीरा 27/06/2022 अन्य हरियाणा बरवाला (हिसार) 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
जामुन 27/06/2022 अन्य हरियाणा बरवाला (हिसार) 2500.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पत्तेदार सब्जी 27/06/2022 अन्य हरियाणा बरवाला (हिसार) 1200.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आम 27/06/2022 अन्य हरियाणा बरवाला (हिसार) 1600.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 27/06/2022 अन्य हरियाणा बरवाला (हिसार) 1000.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलूबुखारा 27/06/2022 अन्य हरियाणा बरवाला (हिसार) 5000.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 27/06/2022 अन्य हरियाणा बरवाला (हिसार) 8000.00 8000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 27/06/2022 अन्य हरियाणा बरवाला (हिसार) 1600.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 27/06/2022 अन्य हरियाणा बरवाला (हिसार) 4000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 25/06/2022 अन्य हरियाणा बरवाला (हिसार) 13000.00 13000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 25/06/2022 अन्य हरियाणा बरवाला (हिसार) 1200.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 25/06/2022 अन्य हरियाणा बरवाला (हिसार) 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोकी 25/06/2022 अन्य हरियाणा बरवाला (हिसार) 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 25/06/2022 अन्य हरियाणा बरवाला (हिसार) 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP