भानुप्रतापपुर का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 28 जून '22, 6:10 शाम

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 21/06/2022 मोटे धान छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 18/06/2022 हाइब्रिड /लोकल छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर 1900.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 17/06/2022 मोटे धान छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 15/06/2022 मोटे धान छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 07/06/2022 मोटे धान छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 02/06/2022 हाइब्रिड /लोकल छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर 1800.00 1900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 28/05/2022 मोटे धान छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 26/05/2022 मोटे धान छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
महुआ 23/05/2022 महुआ छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 23/05/2022 हाइब्रिड /लोकल छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर 1800.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
महुआ 21/05/2022 महुआ छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 21/05/2022 हाइब्रिड /लोकल छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर 1800.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 19/05/2022 मोटे धान छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 17/05/2022 मोटे धान छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
महुआ 21/04/2022 महुआ छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
महुआ 18/04/2022 महुआ छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर 3500.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 29/03/2022 मोटे धान छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 17/03/2022 मोटे धान छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 12/03/2022 मोटे धान छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 26/02/2022 मोटे धान छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP