भीमखोज का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 06 जुल. '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 05/07/2022 MTU-1010 छत्तीसगढ़ भीमखोज 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 04/07/2022 MTU-1010 छत्तीसगढ़ भीमखोज 1350.00 1350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 29/06/2022 MTU-1010 छत्तीसगढ़ भीमखोज 1300.00 1350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 28/06/2022 MTU-1010 छत्तीसगढ़ भीमखोज 1300.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 23/06/2022 MTU-1010 छत्तीसगढ़ भीमखोज 1350.00 1350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/06/2022 MTU-1010 छत्तीसगढ़ भीमखोज 1450.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 21/06/2022 MTU-1010 छत्तीसगढ़ भीमखोज 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 20/06/2022 MTU-1010 छत्तीसगढ़ भीमखोज 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 18/06/2022 MTU-1010 छत्तीसगढ़ भीमखोज 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 17/06/2022 MTU-1010 छत्तीसगढ़ भीमखोज 1455.00 1455.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 16/06/2022 MTU-1010 छत्तीसगढ़ भीमखोज 1450.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 15/06/2022 MTU-1010 छत्तीसगढ़ भीमखोज 1395.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 10/06/2022 MTU-1010 छत्तीसगढ़ भीमखोज 1340.00 1340.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 08/06/2022 MTU-1010 छत्तीसगढ़ भीमखोज 1350.00 1350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 07/06/2022 MTU-1010 छत्तीसगढ़ भीमखोज 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 03/06/2022 MTU-1010 छत्तीसगढ़ भीमखोज 1520.00 1520.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 27/05/2022 MTU-1010 छत्तीसगढ़ भीमखोज 1510.00 1525.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 26/05/2022 MTU-1010 छत्तीसगढ़ भीमखोज 1350.00 1350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 19/05/2022 MTU-1001 छत्तीसगढ़ भीमखोज 1300.00 1330.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 17/05/2022 MTU-1001 छत्तीसगढ़ भीमखोज 1300.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP