भेजोई का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
आलू 28/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश भेजोई 700.00 800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लकड़ी 28/06/2022 युकलिप्टुस उत्तर प्रदेश भेजोई 300.00 320.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 27/06/2022 देशी उत्तर प्रदेश भेजोई 1900.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 27/06/2022 पीला उत्तर प्रदेश भेजोई 1800.00 1900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 27/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश भेजोई 700.00 800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लकड़ी 27/06/2022 युकलिप्टुस उत्तर प्रदेश भेजोई 300.00 340.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 25/06/2022 पीला उत्तर प्रदेश भेजोई 1800.00 1900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 25/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश भेजोई 700.00 800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लकड़ी 25/06/2022 युकलिप्टुस उत्तर प्रदेश भेजोई 300.00 340.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 24/06/2022 पीला उत्तर प्रदेश भेजोई 1800.00 1900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 24/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश भेजोई 700.00 800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लकड़ी 24/06/2022 युकलिप्टुस उत्तर प्रदेश भेजोई 300.00 350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 23/06/2022 पीला उत्तर प्रदेश भेजोई 1800.00 1900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 23/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश भेजोई 700.00 800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 23/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश भेजोई 2040.00 2080.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लकड़ी 23/06/2022 युकलिप्टुस उत्तर प्रदेश भेजोई 300.00 340.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 22/06/2022 पीला उत्तर प्रदेश भेजोई 1800.00 1900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 22/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश भेजोई 700.00 800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 22/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश भेजोई 2040.00 2080.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 21/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश भेजोई 600.00 800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP