भिलोदा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 6:10 शाम

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
बंगाल चना 25/06/2022 देसी (संपूर्ण) गुजरात भिलोदा 4000.00 4150.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 25/06/2022 अन्य गुजरात भिलोदा 6900.00 7150.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 25/06/2022 अन्य गुजरात भिलोदा 5250.00 7950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 25/06/2022 अन्य गुजरात भिलोदा 5650.00 7150.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार बीज 25/06/2022 अन्य गुजरात भिलोदा 5000.00 5130.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 25/06/2022 अन्य गुजरात भिलोदा 2050.00 2320.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 18/06/2022 अन्य गुजरात भिलोदा 1900.00 2075.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 18/06/2022 देसी (संपूर्ण) गुजरात भिलोदा 4000.00 4200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 18/06/2022 अन्य गुजरात भिलोदा 5000.00 7250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 18/06/2022 अन्य गुजरात भिलोदा 5650.00 6350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 18/06/2022 अन्य गुजरात भिलोदा 2050.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 18/06/2022 अन्य गुजरात भिलोदा 2050.00 2425.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 01/06/2022 अन्य गुजरात भिलोदा 5000.00 5200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 01/06/2022 देसी (संपूर्ण) गुजरात भिलोदा 4000.00 4350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 01/06/2022 अन्य गुजरात भिलोदा 7000.00 7300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 01/06/2022 अन्य गुजरात भिलोदा 5250.00 5850.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 01/06/2022 अन्य गुजरात भिलोदा 5750.00 6500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार बीज 01/06/2022 अन्य गुजरात भिलोदा 5025.00 5250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 01/06/2022 अन्य गुजरात भिलोदा 2150.00 2530.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 01/06/2022 अन्य गुजरात भिलोदा 5750.00 6125.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP