बोडेली का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 03 जुल. '22, 6:10 शाम

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
मूंगफली 30/06/2022 अन्य गुजरात बोडेली 5000.00 5710.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 25/06/2022 अन्य गुजरात बोडेली 5000.00 6250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 24/06/2022 अन्य गुजरात बोडेली 5000.00 6250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 23/06/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली 5100.00 6350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 22/06/2022 अन्य गुजरात बोडेली 5100.00 6350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 21/06/2022 अन्य गुजरात बोडेली 5400.00 6280.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 20/06/2022 अन्य गुजरात बोडेली 5400.00 6280.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 17/06/2022 अन्य गुजरात बोडेली 5500.00 6400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 16/06/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली 9500.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 16/06/2022 अन्य गुजरात बोडेली 5500.00 6400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 15/06/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली 9500.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 15/06/2022 अन्य गुजरात बोडेली 5300.00 6430.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 14/06/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली 9500.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 13/06/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली 9500.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 13/06/2022 अन्य गुजरात बोडेली 5300.00 6330.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 10/06/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली 9500.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 10/06/2022 अन्य गुजरात बोडेली 4800.00 6390.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 09/06/2022 अन्य गुजरात बोडेली 5600.00 6360.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 08/06/2022 अन्य गुजरात बोडेली 5400.00 6320.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 07/06/2022 अन्य गुजरात बोडेली 5400.00 6320.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP