बोडेली (मोदसर) का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 06 जुल. '22, 2:10 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
कपास 01/06/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली (मोदसर) 8901.00 11905.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 25/05/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली (मोदसर) 9500.00 11400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 24/05/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली (मोदसर) 9500.00 11690.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 23/05/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली (मोदसर) 10000.00 10500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 18/05/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली (मोदसर) 10500.00 12602.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 17/05/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली (मोदसर) 10000.00 12401.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 16/05/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली (मोदसर) 10000.00 12401.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 13/05/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली (मोदसर) 9500.00 13500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 11/05/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली (मोदसर) 9400.00 14000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 10/05/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली (मोदसर) 9400.00 14000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 06/05/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली (मोदसर) 9000.00 14700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 05/05/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली (मोदसर) 9000.00 14500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 04/05/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली (मोदसर) 9000.00 14201.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 03/05/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली (मोदसर) 9000.00 14201.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 02/05/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली (मोदसर) 9000.00 14400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 30/04/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली (मोदसर) 9000.00 14400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 29/04/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली (मोदसर) 9000.00 14000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 28/04/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली (मोदसर) 9000.00 14001.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 25/04/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली (मोदसर) 9101.00 13801.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 20/04/2022 शंकर 6 (B) 30mm फाइन गुजरात बोडेली (मोदसर) 9000.00 13550.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP