ब्रह्मपुरी का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 6:10 शाम

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 18/06/2022 अन्य महाराष्ट्र ब्रह्मपुरी 2200.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 29/05/2022 अन्य महाराष्ट्र ब्रह्मपुरी 2100.00 2250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 30/04/2022 अन्य महाराष्ट्र ब्रह्मपुरी 1940.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 28/04/2022 अन्य महाराष्ट्र ब्रह्मपुरी 1940.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 26/04/2022 अन्य महाराष्ट्र ब्रह्मपुरी 1940.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 25/04/2022 अन्य महाराष्ट्र ब्रह्मपुरी 1940.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 24/04/2022 अन्य महाराष्ट्र ब्रह्मपुरी 1940.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 23/04/2022 अन्य महाराष्ट्र ब्रह्मपुरी 1940.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/04/2022 अन्य महाराष्ट्र ब्रह्मपुरी 1940.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 21/04/2022 अन्य महाराष्ट्र ब्रह्मपुरी 1940.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 19/04/2022 अन्य महाराष्ट्र ब्रह्मपुरी 1940.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 17/04/2022 अन्य महाराष्ट्र ब्रह्मपुरी 1940.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 11/04/2022 अन्य महाराष्ट्र ब्रह्मपुरी 1940.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 31/03/2022 अन्य महाराष्ट्र ब्रह्मपुरी 1940.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 29/03/2022 अन्य महाराष्ट्र ब्रह्मपुरी 1940.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 28/03/2022 अन्य महाराष्ट्र ब्रह्मपुरी 1940.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 27/03/2022 अन्य महाराष्ट्र ब्रह्मपुरी 1940.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 26/03/2022 अन्य महाराष्ट्र ब्रह्मपुरी 1940.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 24/03/2022 अन्य महाराष्ट्र ब्रह्मपुरी 1940.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/03/2022 अन्य महाराष्ट्र ब्रह्मपुरी 1940.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP