चरखारी का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 01 जुल. '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
मसूर दाल 29/06/2022 काला मसूर नया उत्तर प्रदेश चरखारी 6150.00 6200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर (सूखा) 29/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश चरखारी 4400.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 29/06/2022 147 एवरेज उत्तर प्रदेश चरखारी 2020.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मसूर दाल 28/06/2022 काला मसूर नया उत्तर प्रदेश चरखारी 5900.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 28/06/2022 147 एवरेज उत्तर प्रदेश चरखारी 2020.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 26/06/2022 999 उत्तर प्रदेश चरखारी 4500.00 4600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 26/06/2022 बड़ा 100 किलो उत्तर प्रदेश चरखारी 5700.00 5800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 26/06/2022 147 एवरेज उत्तर प्रदेश चरखारी 2020.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर (सूखा) 25/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश चरखारी 4400.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 24/06/2022 147 एवरेज उत्तर प्रदेश चरखारी 2020.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर (सूखा) 23/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश चरखारी 4400.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 23/06/2022 147 एवरेज उत्तर प्रदेश चरखारी 2020.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर (सूखा) 22/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश चरखारी 4400.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 22/06/2022 147 एवरेज उत्तर प्रदेश चरखारी 2020.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 21/06/2022 147 एवरेज उत्तर प्रदेश चरखारी 2020.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर (सूखा) 19/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश चरखारी 4400.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 19/06/2022 147 एवरेज उत्तर प्रदेश चरखारी 2020.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर (सूखा) 18/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश चरखारी 4400.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर (सूखा) 16/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश चरखारी 4200.00 4300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 16/06/2022 147 एवरेज उत्तर प्रदेश चरखारी 2030.00 2050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP