चीका का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
आलू 25/06/2022 अन्य हरियाणा चीका 1000.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 23/06/2022 अन्य हरियाणा चीका 1000.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 21/06/2022 देशी हरियाणा चीका 1500.00 2800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 20/06/2022 अन्य हरियाणा चीका 1000.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 18/06/2022 अन्य हरियाणा चीका 1000.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 17/06/2022 अन्य हरियाणा चीका 1000.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 15/06/2022 अन्य हरियाणा चीका 1000.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 13/06/2022 अन्य हरियाणा चीका 1000.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 10/06/2022 देशी हरियाणा चीका 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 09/06/2022 अन्य हरियाणा चीका 1100.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 08/06/2022 अन्य हरियाणा चीका 1000.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 07/06/2022 देशी हरियाणा चीका 1500.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 03/06/2022 अन्य हरियाणा चीका 1100.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 02/06/2022 अन्य हरियाणा चीका 1000.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 31/05/2022 अन्य हरियाणा चीका 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 30/05/2022 अन्य हरियाणा चीका 1000.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 28/05/2022 अन्य हरियाणा चीका 1000.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 27/05/2022 अन्य हरियाणा चीका 1000.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 26/05/2022 अन्य हरियाणा चीका 1000.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 24/05/2022 अन्य हरियाणा चीका 1000.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP