चिखली का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 6:10 शाम

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
चीकू 17/02/2022 अन्य गुजरात चिखली 1500.00 3850.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चीकू 17/02/2022 अन्य गुजरात चिखली 125.00 755.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चीकू 15/02/2022 अन्य गुजरात चिखली 125.00 500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चीकू 15/02/2022 अन्य गुजरात चिखली 1290.00 4170.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चीकू 11/02/2022 अन्य गुजरात चिखली 1010.00 3830.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चीकू 11/02/2022 अन्य गुजरात चिखली 100.00 530.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चीकू 08/02/2022 अन्य गुजरात चिखली 1445.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चीकू 08/02/2022 अन्य गुजरात चिखली 125.00 850.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चीकू 07/02/2022 अन्य गुजरात चिखली 1255.00 3100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चीकू 07/02/2022 अन्य गुजरात चिखली 125.00 750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चीकू 04/02/2022 अन्य गुजरात चिखली 1440.00 4290.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चीकू 04/02/2022 अन्य गुजरात चिखली 125.00 915.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चीकू 03/02/2022 अन्य गुजरात चिखली 1500.00 3615.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चीकू 03/02/2022 अन्य गुजरात चिखली 125.00 750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चीकू 21/01/2022 अन्य गुजरात चिखली 1750.00 3995.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चीकू 21/01/2022 अन्य गुजरात चिखली 125.00 1050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चीकू 20/01/2022 अन्य गुजरात चिखली 1500.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चीकू 20/01/2022 अन्य गुजरात चिखली 125.00 1030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चीकू 18/01/2022 अन्य गुजरात चिखली 1715.00 5300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चीकू 18/01/2022 अन्य गुजरात चिखली 250.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP