चिमूर का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 2:10 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र चिमूर 2300.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 17/06/2022 अन्य महाराष्ट्र चिमूर 2350.00 2450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 14/06/2022 अन्य महाराष्ट्र चिमूर 2300.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 10/06/2022 अन्य महाराष्ट्र चिमूर 2000.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 08/06/2022 अन्य महाराष्ट्र चिमूर 2300.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 04/06/2022 अन्य महाराष्ट्र चिमूर 2300.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 31/05/2022 अन्य महाराष्ट्र चिमूर 5400.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 31/05/2022 अन्य महाराष्ट्र चिमूर 4000.00 4200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 31/05/2022 अन्य महाराष्ट्र चिमूर 2300.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 26/05/2022 अन्य महाराष्ट्र चिमूर 2300.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 25/05/2022 अन्य महाराष्ट्र चिमूर 2300.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 19/05/2022 अन्य महाराष्ट्र चिमूर 2300.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 11/05/2022 अन्य महाराष्ट्र चिमूर 2400.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 11/05/2022 अन्य महाराष्ट्र चिमूर 2400.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/04/2022 अन्य महाराष्ट्र चिमूर 2300.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 18/04/2022 अन्य महाराष्ट्र चिमूर 4300.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 18/04/2022 अन्य महाराष्ट्र चिमूर 2300.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 12/04/2022 अन्य महाराष्ट्र चिमूर 4300.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 12/04/2022 अन्य महाराष्ट्र चिमूर 2300.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 29/03/2022 अन्य महाराष्ट्र चिमूर 5400.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP