चिन्नासलेम का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
कोडो मिलेट (वरुगु) 21/06/2022 अन्य तमिलनाडु चिन्नासलेम 2412.00 2412.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 21/06/2022 अन्य तमिलनाडु चिन्नासलेम 2250.00 2413.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तिल 21/06/2022 अन्य तमिलनाडु चिन्नासलेम 8874.00 11116.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 15/06/2022 अन्य तमिलनाडु चिन्नासलेम 8839.00 8839.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 15/06/2022 अन्य तमिलनाडु चिन्नासलेम 2339.00 2364.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
रागी 15/06/2022 अन्य तमिलनाडु चिन्नासलेम 1823.00 1823.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तिल 15/06/2022 अन्य तमिलनाडु चिन्नासलेम 9849.00 11111.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 13/06/2022 अन्य तमिलनाडु चिन्नासलेम 2280.00 2290.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तिल 13/06/2022 अन्य तमिलनाडु चिन्नासलेम 7501.00 10861.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 10/06/2022 अन्य तमिलनाडु चिन्नासलेम 2276.00 2296.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तिल 10/06/2022 अन्य तमिलनाडु चिन्नासलेम 9001.00 10979.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 08/06/2022 अन्य तमिलनाडु चिन्नासलेम 8649.00 8874.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कोडो मिलेट (वरुगु) 08/06/2022 अन्य तमिलनाडु चिन्नासलेम 2636.00 2636.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 08/06/2022 अन्य तमिलनाडु चिन्नासलेम 2241.00 2301.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तिल 08/06/2022 अन्य तमिलनाडु चिन्नासलेम 9116.00 10774.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 07/06/2022 अन्य तमिलनाडु चिन्नासलेम 2110.00 2289.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तिल 07/06/2022 अन्य तमिलनाडु चिन्नासलेम 7638.00 10554.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 06/06/2022 अन्य तमिलनाडु चिन्नासलेम 2109.00 2246.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तिल 06/06/2022 अन्य तमिलनाडु चिन्नासलेम 9304.00 11024.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 03/06/2022 अन्य तमिलनाडु चिन्नासलेम 2171.00 2269.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP