चिरवा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 26 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
सरसों 31/05/2022 अन्य राजस्थान चिरवा 6150.00 6200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 17/05/2022 अन्य राजस्थान चिरवा 6550.00 6550.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 13/05/2022 अन्य राजस्थान चिरवा 2025.00 2025.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 05/05/2022 अन्य राजस्थान चिरवा 6550.00 6550.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 28/04/2022 अन्य राजस्थान चिरवा 6450.00 6455.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 26/04/2022 अन्य राजस्थान चिरवा 6450.00 6480.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 21/04/2022 अन्य राजस्थान चिरवा 4800.00 4800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 21/04/2022 अन्य राजस्थान चिरवा 6400.00 6450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 20/04/2022 अन्य राजस्थान चिरवा 6450.00 6480.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 18/04/2022 अन्य राजस्थान चिरवा 4750.00 4750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 18/04/2022 अन्य राजस्थान चिरवा 6400.00 6415.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 21/01/2022 अन्य राजस्थान चिरवा 1800.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP