कडप्पा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 02 जुल. '22, 2:10 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
मूंगफली 29/06/2022 लोकल आन्ध्र प्रदेश कडप्पा 4046.00 5936.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हल्दी 29/06/2022 बल्ब आन्ध्र प्रदेश कडप्पा 4045.00 5159.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हल्दी 29/06/2022 उँगलिया आन्ध्र प्रदेश कडप्पा 3099.00 5272.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 28/06/2022 लोकल आन्ध्र प्रदेश कडप्पा 3499.00 6466.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हल्दी 28/06/2022 बल्ब आन्ध्र प्रदेश कडप्पा 3815.00 5570.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हल्दी 28/06/2022 उँगलिया आन्ध्र प्रदेश कडप्पा 3420.00 6089.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 30/05/2022 लोकल आन्ध्र प्रदेश कडप्पा 2246.00 6476.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हल्दी 30/05/2022 बल्ब आन्ध्र प्रदेश कडप्पा 2555.00 5538.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हल्दी 30/05/2022 उँगलिया आन्ध्र प्रदेश कडप्पा 3018.00 6265.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 26/05/2022 लोकल आन्ध्र प्रदेश कडप्पा 2399.00 6340.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हल्दी 26/05/2022 बल्ब आन्ध्र प्रदेश कडप्पा 5108.00 5570.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हल्दी 26/05/2022 उँगलिया आन्ध्र प्रदेश कडप्पा 5065.00 6232.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 24/05/2022 लोकल आन्ध्र प्रदेश कडप्पा 2099.00 6490.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हल्दी 24/05/2022 बल्ब आन्ध्र प्रदेश कडप्पा 3019.00 5625.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हल्दी 24/05/2022 उँगलिया आन्ध्र प्रदेश कडप्पा 3665.00 6412.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 23/05/2022 लोकल आन्ध्र प्रदेश कडप्पा 2389.00 6609.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हल्दी 23/05/2022 बल्ब आन्ध्र प्रदेश कडप्पा 3199.00 5590.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हल्दी 23/05/2022 उँगलिया आन्ध्र प्रदेश कडप्पा 2689.00 6355.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली 19/05/2022 लोकल आन्ध्र प्रदेश कडप्पा 2099.00 6190.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हल्दी 19/05/2022 बल्ब आन्ध्र प्रदेश कडप्पा 3099.00 5442.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP