डबरा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 07 जुल. '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
फलियां 30/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश डबरा 4721.00 4721.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 30/06/2022 देसी (F.A.Q.स्प्लिट ) मध्य प्रदेश डबरा 4373.00 4591.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 30/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश डबरा 6300.00 6600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान (बासमती) 30/06/2022 बासमती 1509 मध्य प्रदेश डबरा 3100.00 3950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 30/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश डबरा 2035.00 2090.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 27/06/2022 देसी (F.A.Q.स्प्लिट ) मध्य प्रदेश डबरा 4400.00 4450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 27/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश डबरा 6000.00 6420.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान (बासमती) 27/06/2022 बासमती 1509 मध्य प्रदेश डबरा 2800.00 3425.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर (सूखा) 27/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश डबरा 4061.00 4670.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 27/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश डबरा 2025.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 21/06/2022 देसी (F.A.Q.स्प्लिट ) मध्य प्रदेश डबरा 4060.00 4546.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 21/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश डबरा 6361.00 6361.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान (बासमती) 21/06/2022 बासमती 1509 मध्य प्रदेश डबरा 2700.00 2700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 21/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश डबरा 2002.00 2115.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 18/06/2022 देसी (F.A.Q.स्प्लिट ) मध्य प्रदेश डबरा 4471.00 4530.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 18/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश डबरा 6352.00 6550.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान (बासमती) 18/06/2022 बासमती 1509 मध्य प्रदेश डबरा 2860.00 3800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर (सूखा) 18/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश डबरा 4775.00 4783.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 18/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश डबरा 2080.00 2115.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 15/06/2022 देसी (F.A.Q.स्प्लिट ) मध्य प्रदेश डबरा 4346.00 4675.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP