दार्जिलिंग का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 26 जून '22, 2:10 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
पत्ता गोभी 20/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग 2200.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अदरक (हरा) 20/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग 5200.00 5600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 20/06/2022 लोकल पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग 2500.00 2700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
स्क्वैश (चप्पल कडू) 20/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग 2000.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पत्ता गोभी 16/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग 2200.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अदरक (हरा) 16/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग 5200.00 5600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 16/06/2022 लोकल पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग 2500.00 2700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
स्क्वैश (चप्पल कडू) 16/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग 2000.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पत्ता गोभी 08/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग 2200.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अदरक (हरा) 08/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग 5200.00 5600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 08/06/2022 लोकल पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग 2500.00 2700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
स्क्वैश (चप्पल कडू) 08/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग 2000.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पत्ता गोभी 31/05/2022 अन्य पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग 3500.00 3700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अदरक (हरा) 31/05/2022 अन्य पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग 5000.00 5400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 31/05/2022 लाल पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग 1400.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पत्ता गोभी 26/05/2022 अन्य पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग 3500.00 3700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अदरक (हरा) 26/05/2022 अन्य पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग 5000.00 5400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 26/05/2022 लाल पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग 1400.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पत्ता गोभी 23/05/2022 अन्य पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग 3500.00 3700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अदरक (हरा) 23/05/2022 अन्य पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग 5000.00 5400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP