देहगाम का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 29 जून '22, 6:10 शाम

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
बाजरा (कम्बु) 29/06/2022 अन्य गुजरात देहगाम 2085.00 2180.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 29/06/2022 अन्य गुजरात देहगाम 7150.00 7205.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार 29/06/2022 अन्य गुजरात देहगाम 5000.00 5100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 29/06/2022 अन्य गुजरात देहगाम 1735.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 29/06/2022 अन्य गुजरात देहगाम 2050.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 28/06/2022 अन्य गुजरात देहगाम 2070.00 2190.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 28/06/2022 अन्य गुजरात देहगाम 7140.00 7200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार 28/06/2022 अन्य गुजरात देहगाम 4750.00 5125.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 28/06/2022 अन्य गुजरात देहगाम 1550.00 1850.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 28/06/2022 अन्य गुजरात देहगाम 2090.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 27/06/2022 अन्य गुजरात देहगाम 2115.00 2175.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 27/06/2022 अन्य गुजरात देहगाम 7100.00 7195.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार 27/06/2022 अन्य गुजरात देहगाम 4900.00 5100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 27/06/2022 अन्य गुजरात देहगाम 1500.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 27/06/2022 अन्य गुजरात देहगाम 2105.00 2260.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 25/06/2022 अन्य गुजरात देहगाम 2145.00 2180.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 25/06/2022 अन्य गुजरात देहगाम 7100.00 7150.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार 25/06/2022 अन्य गुजरात देहगाम 5000.00 5100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 25/06/2022 अन्य गुजरात देहगाम 1500.00 1750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 25/06/2022 अन्य गुजरात देहगाम 2115.00 2265.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP