देवानी का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 28 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
बंगाल चना 19/06/2022 अन्य महाराष्ट्र देवानी 4472.00 4472.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 19/06/2022 पीला महाराष्ट्र देवानी 6500.00 6690.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 15/06/2022 अन्य महाराष्ट्र देवानी 5840.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 15/06/2022 अन्य महाराष्ट्र देवानी 4048.00 4299.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कुसुम 15/06/2022 अन्य महाराष्ट्र देवानी 4800.00 4800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 15/06/2022 पीला महाराष्ट्र देवानी 5601.00 6680.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 08/06/2022 अन्य महाराष्ट्र देवानी 5980.00 5980.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 08/06/2022 अन्य महाराष्ट्र देवानी 4360.00 4360.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 08/06/2022 पीला महाराष्ट्र देवानी 6780.00 6860.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 05/06/2022 अन्य महाराष्ट्र देवानी 5750.00 5940.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 05/06/2022 अन्य महाराष्ट्र देवानी 4061.00 4100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 05/06/2022 पीला महाराष्ट्र देवानी 6290.00 6551.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 04/06/2022 अन्य महाराष्ट्र देवानी 5800.00 5930.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 04/06/2022 अन्य महाराष्ट्र देवानी 4000.00 4190.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ज्वार 04/06/2022 अन्य महाराष्ट्र देवानी 1700.00 1700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 04/06/2022 पीला महाराष्ट्र देवानी 6480.00 6490.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 01/06/2022 अन्य महाराष्ट्र देवानी 5301.00 5971.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 01/06/2022 अन्य महाराष्ट्र देवानी 4000.00 4380.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 01/06/2022 पीला महाराष्ट्र देवानी 6550.00 6670.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 29/05/2022 अन्य महाराष्ट्र देवानी 5600.00 5900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP