ढांडी का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 11:30 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
सेब 24/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 8000.00 8000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 24/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2200.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 24/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 1000.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 24/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 1400.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 24/06/2022 देशी हरियाणा ढांडी 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 21/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 800.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 21/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2200.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 21/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 1100.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 21/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 1400.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 21/06/2022 देशी हरियाणा ढांडी 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 20/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 7200.00 9000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 20/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2000.00 2600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 20/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 1000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 20/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 1400.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 20/06/2022 देशी हरियाणा ढांडी 2200.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 16/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 7000.00 8000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 16/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2500.00 3200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 16/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 1100.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 16/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 1400.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 16/06/2022 देशी हरियाणा ढांडी 2500.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP