धरणगांव का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 06 जुल. '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
बाजरा (कम्बु) 30/05/2022 अन्य महाराष्ट्र धरणगांव 1740.00 1911.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ज्वार 30/05/2022 अन्य महाराष्ट्र धरणगांव 1712.00 1770.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 30/05/2022 पीला महाराष्ट्र धरणगांव 1882.00 2012.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 30/05/2022 पीला महाराष्ट्र धरणगांव 5555.00 5555.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 30/05/2022 अन्य महाराष्ट्र धरणगांव 1926.00 2293.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 24/05/2022 अन्य महाराष्ट्र धरणगांव 4920.00 4920.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 24/05/2022 अन्य महाराष्ट्र धरणगांव 1894.00 1935.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 24/05/2022 हरा (होल ) महाराष्ट्र धरणगांव 5495.00 5495.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ज्वार 24/05/2022 अन्य महाराष्ट्र धरणगांव 1451.00 1846.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 24/05/2022 पीला महाराष्ट्र धरणगांव 1950.00 2057.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 24/05/2022 पीला महाराष्ट्र धरणगांव 5295.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 24/05/2022 अन्य महाराष्ट्र धरणगांव 2050.00 2355.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 23/05/2022 अन्य महाराष्ट्र धरणगांव 1932.00 1979.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 23/05/2022 अन्य महाराष्ट्र धरणगांव 3685.00 4170.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 23/05/2022 हरा (होल ) महाराष्ट्र धरणगांव 4650.00 5600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ज्वार 23/05/2022 अन्य महाराष्ट्र धरणगांव 1855.00 1875.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 23/05/2022 पीला महाराष्ट्र धरणगांव 1860.00 2081.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 26/04/2022 अन्य महाराष्ट्र धरणगांव 1500.00 2315.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 26/04/2022 अन्य महाराष्ट्र धरणगांव 4200.00 4395.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ज्वार 26/04/2022 अन्य महाराष्ट्र धरणगांव 1500.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP