ढिलवान का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
मक्का 29/06/2022 अन्य पंजाब ढिलवान 1420.00 1420.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 23/06/2022 अन्य पंजाब ढिलवान 1800.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 09/05/2022 अन्य पंजाब ढिलवान 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 06/05/2022 अन्य पंजाब ढिलवान 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 05/05/2022 अन्य पंजाब ढिलवान 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 04/05/2022 अन्य पंजाब ढिलवान 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 03/05/2022 अन्य पंजाब ढिलवान 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 01/05/2022 अन्य पंजाब ढिलवान 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 30/04/2022 अन्य पंजाब ढिलवान 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 29/04/2022 अन्य पंजाब ढिलवान 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 28/04/2022 अन्य पंजाब ढिलवान 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 27/04/2022 अन्य पंजाब ढिलवान 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 26/04/2022 अन्य पंजाब ढिलवान 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 25/04/2022 अन्य पंजाब ढिलवान 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 24/04/2022 अन्य पंजाब ढिलवान 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 22/04/2022 अन्य पंजाब ढिलवान 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 19/04/2022 अन्य पंजाब ढिलवान 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 17/04/2022 अन्य पंजाब ढिलवान 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 16/04/2022 अन्य पंजाब ढिलवान 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 13/04/2022 अन्य पंजाब ढिलवान 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP