डिंडोरी का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 02 जुल. '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
मिल्लेट्स 19/05/2022 बाजरा मध्य प्रदेश डिंडोरी 2050.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मसूर (साबुत) 13/05/2022 मसूर गोला मध्य प्रदेश डिंडोरी 5400.00 5600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अलसी का बीज 13/05/2022 अलसी का बीज मध्य प्रदेश डिंडोरी 6500.00 6500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मिल्लेट्स 13/05/2022 बाजरा मध्य प्रदेश डिंडोरी 2100.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 13/05/2022 धान का खेत मध्य प्रदेश डिंडोरी 1200.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर (सूखा) 13/05/2022 मटर (सूखा) मध्य प्रदेश डिंडोरी 3200.00 3200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 13/05/2022 लोकल मध्य प्रदेश डिंडोरी 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मसूर (साबुत) 05/05/2022 मसूर गोला मध्य प्रदेश डिंडोरी 5500.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अलसी का बीज 05/05/2022 अलसी का बीज मध्य प्रदेश डिंडोरी 6310.00 6400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 05/05/2022 धान का खेत मध्य प्रदेश डिंडोरी 1200.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर (सूखा) 05/05/2022 मटर (सूखा) मध्य प्रदेश डिंडोरी 3000.00 3300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 05/05/2022 लोकल मध्य प्रदेश डिंडोरी 2015.00 2020.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मसूर (साबुत) 27/04/2022 मसूर गोला मध्य प्रदेश डिंडोरी 5500.00 6100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अलसी का बीज 27/04/2022 अलसी का बीज मध्य प्रदेश डिंडोरी 6500.00 6800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मिल्लेट्स 27/04/2022 बाजरा मध्य प्रदेश डिंडोरी 2300.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मिरोबोलन (हरड़) 27/04/2022 मीरोबोलन मध्य प्रदेश डिंडोरी 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 27/04/2022 धान का खेत मध्य प्रदेश डिंडोरी 1300.00 1325.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर (सूखा) 27/04/2022 मटर (सूखा) मध्य प्रदेश डिंडोरी 3400.00 3400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 27/04/2022 लोकल मध्य प्रदेश डिंडोरी 2015.00 2017.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 15/04/2022 लोकल मध्य प्रदेश डिंडोरी 6000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP