एग्रा/कोंटाई का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
भिंडी 23/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल एग्रा/कोंटाई 1400.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 23/06/2022 करेला पश्चिम बंगाल एग्रा/कोंटाई 1800.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 23/06/2022 बैंगन पश्चिम बंगाल एग्रा/कोंटाई 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 23/06/2022 हरी मिर्च पश्चिम बंगाल एग्रा/कोंटाई 2700.00 3200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 23/06/2022 प्याज पश्चिम बंगाल एग्रा/कोंटाई 1100.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 23/06/2022 खुरदुरा पश्चिम बंगाल एग्रा/कोंटाई 2500.00 2700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 23/06/2022 फाइन पश्चिम बंगाल एग्रा/कोंटाई 2900.00 3100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मीठा कद्दू 23/06/2022 मीठा कद्दू पश्चिम बंगाल एग्रा/कोंटाई 1700.00 1900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 23/06/2022 देशी पश्चिम बंगाल एग्रा/कोंटाई 4500.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 20/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल एग्रा/कोंटाई 1400.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 20/06/2022 करेला पश्चिम बंगाल एग्रा/कोंटाई 1900.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 20/06/2022 बैंगन पश्चिम बंगाल एग्रा/कोंटाई 2200.00 2700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 20/06/2022 हरी मिर्च पश्चिम बंगाल एग्रा/कोंटाई 2200.00 2700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 20/06/2022 प्याज पश्चिम बंगाल एग्रा/कोंटाई 1100.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 20/06/2022 खुरदुरा पश्चिम बंगाल एग्रा/कोंटाई 2500.00 2700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 20/06/2022 फाइन पश्चिम बंगाल एग्रा/कोंटाई 2900.00 3100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मीठा कद्दू 20/06/2022 मीठा कद्दू पश्चिम बंगाल एग्रा/कोंटाई 1700.00 1900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 20/06/2022 देशी पश्चिम बंगाल एग्रा/कोंटाई 4500.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 17/06/2022 अन्य पश्चिम बंगाल एग्रा/कोंटाई 1200.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 17/06/2022 करेला पश्चिम बंगाल एग्रा/कोंटाई 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP